Inhoud van de training

Deze 3-daagse training gaat over het leren kijken, ervaren en werken met culturele diversiteit van mensen. Nieuwsgierigheid naar deze verschillen wordt in deze training geprikkeld. Er wordt geleerd om daar op aan te sluiten door houding, taalgebruik en vraagstelling af te stemmen op de ander. Afstemming vraagt van deelnemers dat ze bereid zijn om de eigen, cultureel bepaalde, manier van kijken, ervaren en werken te onderzoeken en te begrijpen.

De training richt zich op het:

  • vergroten van kennis over en het leren herkennen van intergenerationele verbanden.
  • leren omgaan met het mechanisme van in- en uitsluiten.
  • vergroten van kennis over de positie van gezagsdragers in verschillende culturen en hun invloed op de families en de besluitvormingsprocessen.
  • leren onderscheiden van verschillen en overeenkomsten tussen migranten.
  • vergroten van kennis over hoe in verschillende culturen gekeken wordt naar psychische klachten en hoe daar mee wordt omgegaan.
  • vergroten van kennis over de verschillen in communicatiestijlen die er bestaan in de verschillende culturen.
  • vergroten van vaardigheden in het creëren van een gespreksklimaat waarin nieuwsgierigheid, veiligheid en openheid centraal staan.

Werkwijze

De deelnemers maken in de groep verbinding met de persoonlijke leergeschiedenis en de eigen culturele context. De uitwisseling van ieders geschiedenis en de betekenis daarvan wordt door deelnemers en trainers als verbindend ervaren. Bovendien leren mensen van elkaars familieverhalen. In deze training streven we naar een evenwicht tussen theoretische kennis, persoonlijke ontwikkeling en het oefenen van (gespreks)vaardigheden. We werken in een open en respectvolle sfeer waarin ruimte is voor verschillen tussen mensen. Gedurende de training is er voldoende ruimte om eigen casuïstiek uit de dagelijkse praktijk in te brengen. De studiebelasting bedraagt gemiddeld 4 uren per lesdag.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor HBO opgeleide professionals die werken met volwassenen, jongeren en/of kinderen en die in hun werk te maken krijgen met culturele verschillen en die nieuwsgierig zijn naar hoe je daarmee kunt werken en die bereid zijn om daarin ook de eigen culturele achtergrond te onderzoeken.

Trainer

Adriana Venceslau de Melo is werkzaam als transcultureel systeemtherapeut (NVRG) en trainer. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van werken met diversiteit en de invloed daarvan op  denken, doen en relaties.  Uit ervaring weet zij hoe verschillen kunnen leiden tot nieuwsgierigheid en toenadering evenals tot afstand nemen en buitensluiten.

Accreditatie

Deze cursus is door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ ) geaccrediteerd met 23 punten in de categorie opleidingstraject geaccrediteerde opleidingen (ID nummer SKJ200171). De NVRG heeft deze cursus als nascholing  geaccrediteerd met 9 punten (ID nummer 299738)

Kosten en lokatie

De cursus staat gepland voor najaar 2019.

Deelname kost € 650,00. Cursusmateriaal, lunch, koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.

Cursuslocatie:  Den Witten Haen Groenmarkt 19b 3311 BD Dordrecht