Het werken met genogrammen is een toegankelijke en effectieve methode die veelal wordt ingezet in het werken met families, gezinnen en partnerrelaties. In deze tweedaagse training leren deelnemers te werken met genogrammen. Genogrammen geven inzicht in de manier waarop de familie is georganiseerd en helpen om haar (culturele) achtergrond te leren kennen en te begrijpen. Gedurende de training is er ruimte voor het inbrengen van casuïstiek van de werkcontexten van de deelnemers.

Werken met genogrammen

Deze tweedaagse training richt zich op het leren werken met genogrammen. Een genogram is een (samen) getekende stamboom van de familiale context van een hulpvrager. Deze systeemtherapeutische interventie is ontwikkeld door o.a. Murray Bowen en Ivan Boszormenyi-Nagy. Deze techniek kan worden ingezet in therapeutische-, coachings- en ondersteunende gesprekken. Door middel van het genogram wordt er gezocht naar krachten, competenties en oplossingsstrategieën en ook ontstaat er zicht op destructieve patronen en valkuilen die eveneens generatie op generatie kunnen worden doorgegeven. Werken met genogrammen leidt tot het verkrijgen van familie- en levensverhalen en geeft inzicht in de feiten, interacties en context van de hulpvrager. Door samen het genogram te tekenen wordt de informatie geordend en visueel gemaakt.

Doelstellingen van de training:

• Leren welke symbolen gebruikt en toegepast worden in een genogram
• Leren hoe je een genogram maakt en wanneer het ingezet kan worden
• Ervaren en leren hoe het is om een genogram van jezelf te maken
• Kennis hebben van de generatiestructuren en de invloed ervan
• Hypothesen maken en probleemvelden benoemen
• Oefenen in het stellen van (contextuele) vragen tijdens het maken van een genogram
• Bewust worden en herkennen van de impact van het maken van een genogram
• Leren herkennen van thema’s in een genogram en deze vertalen naar de praktijk

Gedurende de training wordt er naast het bieden van een theoretische basis voor het werken met genogrammen ook aandacht besteed aan de persoon van de deelnemer zelf. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: Wat zijn de eigen ervaringen van de deelnemer met zijn of haar systeem van herkomst en zijn of haar (culturele) identiteit? Hoe ziet het genogram van de familie eruit? Welke patronen herken je in relatie tot je cliënt? Hoe ga je hiermee om in relatie tot je cliënten?

Programma:

Dag 1: Genogram als methodiek
• Kennismaking deelnemers en trainers en doelen formuleren
• Praktische uitleg over genogrammen tekenen.
•Kennis maken met de symbolen voor het tekenen van de genogrammen.
• Theorie over het maken van genogrammen met als thema’s: vormen van hypothesen, stellen van vragen.
• Oefenen met het maken van genogrammen met de deelnemers zelf.
• Oefenen met hypothesen formuleren en vragen stellen.

 

Dag 2: Werken met genogrammen in de praktijk
• Welkom en reflectie van de vorige bijeenkomst; hoe kijken deelnemers terug, hebben ze ervaringen opgedaan na de vorige keer?
• Deelnemers geven een korte presentatie van hun werkcontext.
• Genogrammen en de invloed van intergenerationeel werken.
• Welke intergenerationele invloed herkennen deelnemers van hun eigen context?
• Inbreng van casuïstiek
• Oefenen
• Evalueren van doelen geformuleerd op dag 1

Trainers:

Beide trainers, Adriana Venceslau de Melo en Judith Limahelu zijn werkzaam als transcultureel systeemtherapeut (NVRG) en als trainer. Ze hebben ruime ervaring op het gebied van diversiteit van mensen. Ze weten dat culturele achtergronden van mensen grote invloed hebben op het denken en doen. Ook weten ze uit ervaring hoe deze verschillen kunnen leiden tot nieuwsgierigheid en toenadering maar ook tot afstand nemen en buitensluiten.

Praktische informatie:

Doelgroep: Jeugdprofessionals, jeugdzorgwerkers, ouderenzorg, coaches, maatschappelijk werkers, GGz agogen, Sociaal agogisch werkers.  Studiebelasting: 18 uur, 2 contactdagen van 10.00 tot 17.00, in totaal 12 uur.  Accreditatie: deze cursus is door Stichting Kwaliteitsregister jeugd (SKJ) geaccrediteerd voor 12 punten (ID nummer SKJ199151) in de categorie geaccrediteerde opleidingen.