Leerhuis ZHZ is dit voorjaar drie jaren onderweg. Naast het verzorgen van een aantal cursussen en opleidingen hebben we ook gewerkt aan de verdere verbetering van onze cooperatie. Een onderdeel daarvan is dat onze processen zo zijn ingericht dat we onzes inziens als cooperatie voldoen aan de eisen van het CRKBO en derhalve een audit hebben aangevraagd. Een mooi moment om weer een stapje verder te ontwikkelen! De meeste van onze opleiders zijn overigens al CRKBO geregistreerd.