Leerhuis ZHZ biedt supervisie aan cursisten die in opleiding zijn tot de volgende beroepen:

  • Systeemtherapeut (NVRG)
  • Systeemtherapeutisch werker (NVRG)
  • (kinder- en jeugd)Psychotherapeut (NVP en VKJP)
  • GZ-psycholoog

Supervisie kan ook geboden worden in het kader van herregistratie of bijscholing voor deze of andere beroepen in de zorg- en welzijnssector.  Leerhuis ZHZ heeft zowel mogelijkheden voor groeps- als voor individuele supervisie.

Visie

In de supervisies wordt een veilig maar ook uitdagend klimaat gecreëerd waarin de supervisanten vanuit verschillende invalshoeken reflecteren. Reflecties over zichzelf , het cliëntsysteem en de wederzijdse beïnvloeding komen aan de orde en er wordt stilgestaan bij de maatschappelijke context waarin ons werk zich afspeelt. Daarnaast kunnen parallelprocessen en de relatie tussen de supervisant en de supervisor onderdeel van het leerproces zijn. Wij beschouwen supervisanten als professionals  die in een dialogisch proces met de supervisor met behulp van de verschillende systemische perspectieven op hun ervaringen reflecteren.

Leerhuis ZHZ biedt supervisie via de volgende supervisoren: Pieter Coppoolse, John Robbemond, Henk Bouman, Steve Adeney en Wilco Kroon.