Door mijn migratie-ervaring en de vele contacten die ik, gedurende mijn leven, met mensen uit diverse culturen altijd onderhouden heb, ben ik gevoelig geworden voor wat verandering en vervreemding met iemand kan doen. Ik weet uit ervaring hoe het is om te pendelen tussen twee culturen en tegelijkertijd een nieuw leven op te bouwen in een nieuw land, in een vreemde en nieuwe situatie. Ik maakte mee in mijn werk als psycholoog en als migrant, werkzaam in Nederland, hoe weinig oog er is voor een transculturele manier van kijken en werken. Zo ontstond bij mij de behoefte om binnen de GGZ een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een manier van werken die meer aansluit bij de belevingswereld van migranten en hun families. Hulpverlening hoort voor deze groep mensen laagdrempeliger en flexibeler vorm gegeven worden. Dat geldt niet alleen voor de traditionele manieren van hulpverlenen maar ook voor hulpverleners die zich bewust zijn van transculturele verschillen. Ik, persoonlijk, heb competenties kunnen ontwikkelen in de opleiding Transculturele Systeemtherapie. Daar vond ik herkenning en heb ik mijn kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden en versterken. Ik ben erachter gekomen dat mensen binnen de transculturele doelgroep vaak behoefte hebben aan hulp maar de mogelijkheden niet kennen of afhaken omdat er niet bij hun manier van zijn en kijken wordt aangesloten. Leerhuis ZHZ stelt zich ten doel om professionals te helpen om nieuwe manieren van kijken en werken te ontdekken en te ontwikkelen. Ook transcultureel Daar wil ik graag aan bijdragen door in mijn contact met anderen mijn transculturele kennis en ervaringen te delen.