Een module waarin verbinding wordt gemaakt tussen de context, de cliënt en de persoon van de hulpverlener

Verbindend kijken en werken

Zelfbewust, gezins- en relatiegericht werken, dat is wat je wilt. In deze module leer je over de invloed van de context op het hulpverleningsproces en hoe jouw manier van omgaan daarmee de uitkomst van het proces beïnvloedt.  Naast het leren kijken naar de verschillende aspecten van de context leer je praktisch toepasbare vaardigheden en gesprekstechnieken  om daarmee te werken.  Je onderzoekt communicatiepatronen zowel bij jezelf als bij je cliënt.

De module richt zich op het:

  • Vergroten van algemene kennis over de context waarin hulpverlenen plaatsvindt.
  • Onderzoeken van de betekenis daarvan in het hulpverlenen aan cliënten
  • Leren herkennen hoe de bredere context van collega’s en leidinggevenden en organisaties het hulpverleningsproces beïnvloedt.
  • Herkennen van en omgaan met blokkades die cliënten (en hulpverleners) opwerpen in het hulpverleningscontact.
  • Het leren hanteren daarvan door effectieve communicatie.

Werkwijze:

In de module wordt gewerkt vanuit de literatuur waarbij je persoonlijke leergeschiedenis op het gebied van communiceren verbonden wordt met de aangereikte kennis over de context en waarbij vaardigheden worden geoefend. We streven naar diversiteit van werkvormen en houden van verschillen. We werken graag in een ontspannen sfeer waarin ruimte is om te reflecteren op het dagelijkse werk. Op een prettige locatie, waar je op verhaal kunt komen, inspiratie kunt (her)vinden en waar we plezier hebben. Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende ruimte om je eigen casuïstiek uit de dagelijkse praktijk in te brengen.

Voor wie?

De module is bedoeld voor ervaren hulpverleners die zich verder wil ontwikkelen in hun vak.  Je hebt de bereidheid om te reflecteren op de invloed van je eigen leergeschiedenis en op je eigen manier van communiceren. Zodat je een meer relationele manier van kijken en handelen ontwikkelt die bruikbaar is in je dagelijks werk. De module veronderstelt kennis en vaardigheden op HBO niveau. Een actieve deelname wordt verwacht, zowel mbt voorbereiding (leeswerk en huiswerk) als tijdens de bijeenkomsten. Er wordt gerekend op inbreng van eigen casuïstiek. We verwachten van je dat je bereid bent om je eigen leergeschiedenis te onderzoeken en te bespreken.  Deelname is mogelijk nadat we in een kennismakingsgesprek hebben vastgesteld dat deze module bij je past.

Trainers:

Nicolette van Pelt: ‘In het ontwerpen van leertrajecten is het voor mij van belang dat het traject, zowel in vorm als qua inhoud, de essentie van de leervraag raakt. Hierbij maak ik gebruik van interactieve en speelse werkvormen om op een lichte manier tot krachtige reflecties te komen. Voor echt contact tijdens een traject is een veilige ruimte nodig, waarin je jezelf durft te zijn, waarin spannende vragen gesteld kunnen worden. En ook een ruimte waarin lol en plezier wordt beleefd.’

Henk Bouman: “Hulpverlening is voor mij in de eerste plaats een ontmoeting tussen mensen. Daarin is wederkerigheid nodig. Aandacht voor de hulpverleners zelf is voor mij net zo relevant als aandacht voor de cliënt. Ik vind het van belang dat wij, als hulpverleners, plezier beleven aan ons werk, ontspannen en energiek kunnen zijn. Zo zijn we, volgens mij ook meest effectief. Opleidingen moeten daar aan bijdragen”,

Literatuur:

Dicht bij huis, Bouwkamp, R. & Bouwkamp, S., 2013, praktijkboek werken met gezinnen

Geweldloze communicatie, Rosenberg, M.B. 2015

Omvang, accreditatie en kosten:

De training telt acht tweewekelijkse bijeenkomsten van drie uur , inclusief half uur pauze. De studiebelasting bedraagt gemiddeld 4 uren per lesdag.

De volgende  cursus start najaar 2019.

De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 cursisten

Cursuslocatie aan de Groenmarkt 171, 3311 BD te  Dordrecht.
Kosten:  € 795,00.   Boeken, catering, koffie en thee zijn daarbij inbegrepen.

Deze cursus is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Het accreditatienummer/ID nummer is SKJ200778

Het aantal toegekende punten bedraagt : 38 punten