Systemisch leren kijken, vragen en interpreteren

De cursus  “Systemisch kijken, vragen en interpreteren in de praktijk van de jeugdprofessional”  is gericht op jeugdprofessionals in de praktijk die meer willen leren over de wisselwerking tussen klachten en omgeving en daarmee hun effectiviteit en werkplezier willen vergroten. Het leren kijken en bevragen van de context van klachten berust op systemische kennis en vaardigheden.  Systemische deskundigheid is belangrijk voor de jeugdprofessional. Juist omdat wat wordt gepresenteerd als klacht of probleem op verschillende manieren kan worden gezien en begrepen.

 

Jeugdprofessionals worden geschoold in kennis over de ontwikkeling van kinderen en jongeren,   het pedagogisch klimaat, de rol van ouders en andere opvoeders hierin, het onderzoeken en interpreteren / taxeren van klachten en problemen middels gesprekken en/of het afnemen van klachtenvragenlijsten. Het geven van begeleiding en het doen van kortdurende interventies behoort tot hun kerntaak. Daarnaast wordt van hen gevraagd om steeds oog te hebben voor veiligheidsaspecten en verantwoord te handelen. Het grondig kennen van de sociale kaart in de eigen regio is ook van belang om tijdig en effectief te kunnen doorverwijzen.

Werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen vindt vaak plaats onder druk. Soms vanwege de grote zorgen en de machteloosheid bij de volwassenen . Deze ervaren onmacht leidt tot een sterk appél op de jeugdhulpverlening  Vaak speelt hierbij een rol dat betrokkenen verschillen in hun visie over wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Dat maakt het werk van de jeugprofessional boeiend, maar regelmatig ook ingewikkeld en complex. Het is van belang dat de jeugdprofessional in dit krachtenveld om kan gaan met de vele visies die er op de problemen bestaan. Dat vraagt ook om het maken van verbinding met het kind, de jongere, ouders / opvoeders en evt. andere hulpverleners / betrokkenen. Kunnen kijken vanuit een systemisch perspectief draagt hieraan bij. Vaardigheden om systemisch te werken zijn van belang. Vaardigheden om klachten en problemen zo bevragen dat ze te plaatsen zijn vanuit verschillende perspectieven, er meervoudige betekenissen kunnen ontstaan en met alle betrokkenen verbinding wordt gemaakt.

Jeugdprofessionals

Jeugdprofessionals die vanuit een systemisch perspectief klachten en problemen kunnen plaatsen in de context van, het gezin, de ouders, de familie, de economische omstandigheden, de werkomgeving, integratie en participatie en sociale instanties als gemeentelijke overheid, woningcoöperaties, etc. dragen bij aan een effectieve hulpverlening.