Korte beschrijving van de training

Deze inleidende cursus gaat uit van een HBO vooropleidingsnivo en introduceert bij de jeugd- en gezinsprofessionals een systeemtheoretische wijze van kijken en omgaan met mensen en hun context. In deze driedaagse maken de cursisten kennis met de axioma’s van de systeemtheorie en leren zijn de basale systemische technieken. Deze cursus maakt jeugd- en gezinsprofessionals bewuster in het werken met systeemdynamiek en kan een opstap zijn naar verder verdieping in de systeemtheorie.

Doelen:

  • De cursist heeft kennis van de essentie van de systeemtheorie
  • De cursist maakt kennis met de belangrijkste stromingen in de systeemtheorie
  • De cursist is op de hoogte van actuele systeemtheoretische methodieken
  • De cursist kent de belangrijkste systeemtherapeutische begrippen en kan deze op een basisnivo in zetten

Docenten:

Als docenten zijn John Robbemond (GZ-psycholoog, psychotherapeut (NVP), systeemtherapeut (NVRG) evenals NVRG erkend supervisor en opleider) en Wilco Kroon (maatschappelijk werker, systeemtherapeut (NVRG) evenals NVRG erkend supervisor en opleider) verbonden aan deze training. Elke opleidingsdag wordt door twee opleiders begeleid waardoor er veel aandacht is voor de cursisten en hun leerproces en zij tevens kennismaken met verschillende systemische stijlen van de opleiders.

Groepsgrootte, startdatum, kosten en opleidingslokatie:

De groepsgrootte kan variëren tussen 10 en 15 deelnemers.  De volgende groep staat bij voldoende deelnemers gepland voor september 2022. De opleiding kan in company worden geboden op een nader te bepalen plaats of opeen van de opleidingslokaties van Leerhuis ZHZ in het historisch centrum van Dordrecht.  De cursusdagen starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. Tussen de middag is er een uur middagpauze. De cursus kost 650 euro inclusief literatuur, koffie, thee en lunch. Aanmelden kan onder aan deze pagina. U kunt de docenten ook op die wijze benaderen voor meer informatie.

Accreditatie en Studiebelasting:

Deze opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder nummer 205896 voor 27 punten formele scholing voor Jeugd- en gezinsprofessionals.  De studiebelasting betreft 3 opleidingsdagen van 6 uren en per opleidingsdag 3 uren voor het lezen van de literatuur en het schrijven van het reflectieverslag.

Toetsing:

Er geldt een 100% aanwezigheidsplicht. De cursisten dienen per dag een reflectieverslag te schrijven waarin zij reflecteren op hun leervraag en leerproces en zij laten in de werkvormen zien dat zij zich de theorie en vaardigheden eigen maken.