Systeemtherapeutisch werker (STW)

Ben jij een zorgprofessional die zich verder wil bekwamen in het werken met gezinnen? Dan is deze opleiding mogelijk wat voor jou!

Doel van de opleiding

In de opleiding tot systeemtherapeutisch werker leer je systeemtheoretisch kijken en handelen.  Naast een gedegen theoretische vorming wordt er in deze leergang veel getraind voor de dagelijkse praktijk. Verder is je persoonlijke vorming als systeemtheoretisch werkende professional een belangrijk ingrediënt van deze cursus.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit 18 dagen van 9 tot 16 uur en is als volgt opgebouwd: Allereerst maak je kennis met de systeemtheorie. Je leert hoe deze is ontstaan en zich in de tijd en door diverse maatschappelijke contexten heen heeft ontwikkeld. Na deze kennismaking is er een tweedaagse workshop waarin je bij je eigen relationele ontwikkeling stilstaat. Wie ben je in jouw context? Hoe helpt dit je in je werk? Waar liggen je valkuilen en hoe kun je deze ook gebruiken in je hulpverlenende werk?  Deze en andere vragen komen aan de orde en helpen je verder in je leerproces tot STW. Nadat er zo een basis is gelegd voor je werk als STW,  maak je kennis met vijf belangrijke stromingen in de systeemtheorie en krijg je bij elk van die stromingen gereedschap aangereikt om naar relationele problematiek te kijken en daarin te interveniëren. Na deze dagen verplaatst de focus zich naar het systeemtheoretisch hulpverleningsproces en krijg je handvatten dat vanuit de verschillende aangeleerde perspectieven vorm te geven. In het laatste deel van de opleiding volgen een aantal dagen waarin door de groep gekozen thema’s aan de orde komen. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als: huiselijk geweld, echtscheiding, transculturele systemische hulpverlening en echtpaartherapie, maar ook andere onderwerpen zijn mogelijk. Mocht onze expertise bij een thema tekort schieten dan nodigen we specialisten uit ons netwerk uit om een deel van het programma te verzorgen. De opleiding rondt af met een presentatie van het leerproces tot systeemtherapeutisch werker waarbij je als aspirant STW de bekwaamheid in je werk toont.
Sinds de zomer van 2019 organiseren we STW filmavonden. Deze avonden bekijken we films die gelinkt zijn  de praktijk van het systemisch werken. Door de films en ontmoetingen met andere STW-ers stimuleren we dat inspiratie wordt uitgewisseld en STW netwerken opgebouwd. Bezoekers van de filmavonden zijn STW-ers uit de huidige en voorgaande opleidingsgroepen en soms ook andere belangstellenden. De avonden maken geen deel uit van de opleiding.

Sfeer

Een eenjarige opleiding volgen doe je niet zomaar. Je wilt op verhaal komen, vaardigheden en inspiratie (her)vinden om met passie je vak uit te oefenen. Wij zetten ons er voor in om een open en inspirerende sfeer te creëren waarin dat mogelijk is. Uiteraard wordt er hard gewerkt, maar er is tijd voor reflectie en plezier. Wij  zijn ervan overtuigd dat relationeel leren kijken en werken het meest effectief geleerd wordt in een leeromgeving waarin dat ook gebeurt. Daarom wordt er in de opleiding nadrukkelijk aandacht gegeven aan het groepsproces en aan persoonlijke vorming. We hebben nadrukkelijk gekozen voor een cursuslokatie die aansluit bij onze sfeer. Stichting Philadelphia verhuurt ons de prachtige Gijs van Aardennezaal en verzorgt de catering. In het programma is tussen de middag een uur pauze om de benen te strekken in de historische Dordtse binnenstad.

Voor wie?

De opleiding is toegankelijk voor mensen met een HBO of WO bachelor, gericht op de zorg- en welzijnssector, die minimaal 2 dagdelen per week werkzaam zijn in een functie waarin zij werken met gezinnen. Er wordt van je verwacht dat je casuïstiek kunt inbrengen in de opleiding, Verder vinden we het van belang dat je in staat bent tot zelfreflectie en je bereid bent je kwetsbaar op te stellen in de opleidingsgroep.

Accreditatie

  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en GezinstherapieDe Nederlandse Vereniging voor relatie- en gezinstherapie (NVRG) heeft deze opleiding geaccrediteerd en geregistreerd onder cursusnummer D21010. Na afronding van deze opleiding dient alleen nog de supervisie te worden gevolgd om zich in te kunnen schrijven in het register STW van de NVRG.
  • Voor opleidelingen met een (NVRG erkende) HBO of WO master telt deze cursus mee als een 60 uurs basiscursus in de route tot systeemtherapeut, meer informatie op de website van de NVRG.
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft deze opleiding  geaccrediteerd voor 172.8 punten in de categorie scholing  voor jeugd- en gezinsprofessionals. Het accreditatienummer is SKJ210432.
  • Het kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals hebben deze opleiding geaccrediteerd voor 108 punten. Accreditatienummer 533204.

Opleiders

Steve Adeney, John Robbemond en Wilco Kroon zijn als docenten verbonden aan deze opleiding. Elke cursusdag wordt door minimaal twee opleiders begeleid.  Door per cursusdag minimaal twee opleiders aanwezig te laten zijn wordt het leerproces bevorderd middels werken in kleinere groepjes en maakt de cursist kennis met verschillende systemische stijlen.

Aanmelding, start en kosten

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden besproken alsmede wordt gecheckt of de cursist voldoet aan de hierboven genoemde eisen. Als dit gesprek voor beide partijen naar tevredenheid verloopt volgt inschrijving die definitief gemaakt wordt na betaling van het cursusgeld.  De cursusdag is,  op een enkele uitzondering na, de woensdag en de opleidingsdagen vallen buiten de schoolvakanties van de regio’s zuid en midden. De studiebelasting bedraagt gemiddeld 4 uur voorbereiding per lesdag en 108 contacturen (18 dagen). Op 22 januari 2025 start voor de elfde keer onze STW opleiding.  De kosten van de opleiding bedragen 3550 euro inclusief reader, toegang tot de digitale database van het tijdschrift Systeemtherapie, koffie, thee en lunch. Wie zich voor 1 juli 2024 aanmeldt, ontvangt vroegboekkorting en betaalt 3450 euro.

Incompany?

Deze cursus kan incompany verzorgd worden. Neem vrijblijvend contact met ons op om wensen en mogelijkheden te bespreken.