Basiscursus Systeemtherapie NVRG

Waar we ook naar kijken – een mens, een familie, een team of een organisatie – altijd zie je levende systemen, verbonden én in interactie met andere systemen
Vrij naar Gregory Bateson

Doel van de Cursus

In deze basiscursus systeemtherapie leer je om anders te kijken naar mensen, naar klachten en naar hulpverlenen. Je leert dat je op verschillende manieren betekenis kunt geven aan wat je ziet en meemaakt en dat je steeds keuzes hebt hoe je daar mee om wilt gaat.

Je leert over systeemtheorie en toepassingen ervan in het werken met netwerken, families, gezinnen, partnerrelaties en individuen. In de cursus gaan we uit van een systeem, als eenheid van verschillen, dat zinvol overleven wil in omringende systemen. 

Na deze basiscursus

 • Heb je kennis van belangrijke systemische concepten en begrippen
 • Heb je kennis van belangrijke perspectieven in de systemische gezins- en relatietherapie
 • Heb je geoefend met systemische gespreksvaardigheden
 • Ben je in staat gezinsonderzoek te doen en overeenstemming te vinden m.b.t. hypothesen of een gezamenlijk verhaal.
 • Ben je in staat enkele systemische interventies/werkwijzen toe te passen in gesprek met netwerken, families, gezinnen, partnerrelaties.
 • Heb je besef over hoe ‘de persoon van de therapeut’ onderdeel is van het therapeutisch proces
 • Kun je reflecteren op eigen handelen op basis van verkregen feedback over de samenwerking en ontwikkelingen in therapie.

Een kijk op leren

Ook m.b.t. het leren kijken we door een systemische bril en maken we gebruik van modellen die geïntroduceerd zijn door Gregory Bateson (1972). We maken onderscheid tussen:

1e orde leren: leren door aanpassing op basis van bestaande kennis, regels, richtlijnen. 2e orde leren: leren door improviseren, te anticiperen in onvoorspelbare veranderprocessen. Sociaal constructionisme: Bestaande kennis, regels en richtlijnen worden uitgedaagd, worden bijgesteld of opgerekt in het leerproces. 3e orde leren: leren leren. D.m.v. reflectie onderzoeken we hoe we leren in onvoorspelbaar verlopende veranderprocessen. Bateson sprak van verschillende logische niveaus m.b.t. leren. Deze niveaus hangen met elkaar samen.

Het gaat van onder naar boven om de vragen:
 1. Wat gebeurt mij/ons
 2. Wat doe(n) ik/wij in deze situatie
 3. Hoe doe(n) ik/wij dat
 4. Wat zegt dat over belangrijke waarden, opvattingen
 5. Wie word(en) ik/ wij in dit proces
 6. Hoe draag ik zinvol bij in relatie tot een groter geheel waar ik deel van uit maak?

Programma 

Het programma bestaat uit de volgende 10 lesdagen/ thema’s:

 • Systeemtheorie: Gehelen van verschillende interacterende delen, ontwikkelingsprocessen van zelforganisatie en co-evolutie
 • Het eerste gesprek, invoegen, meervoudige partijdigheid en  meerstemmigheid
 • Verticale patronen; cultuur, maatschappij en familiegeschiedenis
 • Horizontale patronen; gezinsontwikkeling, communicatie en naarmate-cirkels
 • De structurele benadering. Invoegen, enactments en herstructureren
 • Affectieve klimaat; hechting, verbondenheid versus differentiatie
 • Verhaal en betekenisgeving; maatschappelijke, culturele, sociale discoursen, dunne en rijke verhalen.
 • Systeemonderzoek: Gezinsonderzoek, netwerkanalyse en rapportage
 • Systemische interventies/ vragen: Inhoud, Proces, Generatief, Meta-communicatie
 • De persoon van de therapeut.

De lessen zijn als volgt opgebouwd. Wij starten elke les met een rondje over ontwikkelingen n.a.v. de cursus. Cursisten bereiden in groepjes de lesdagen over de perspectieven voor en presenteren dat. Er volgt theoretische uitleg, meestal geïllustreerd a.d.h.v. filmfragmenten. Na de pauze is er een ervaringsgerichte oefening en rollenspel. Bij afsluiting reflecteren de cursisten op de dag en nemen zij zich voor iets te observeren of uitproberen in de eigen praktijk.

Voor wie

Deze cursus is toegankelijk voor mensen met een master in de sociale en/of gedragswetenschappen met een therapeutische oriëntatie of een master geneeskunde

Verder dient de cursist aan onderstaande te voldoen om voor accreditatieputen in aanmerking te komen

– De cursist is minimaal 90% aanwezig – De cursist maakt inhaalopdracht voor gemiste onderdelen – De cursist bereidt een lesdag voor en geeft een presentatie  – Presentaties gaan over perspectieven, tonen van een interview met een “gewoon” gezin, presenteren van een speelfilmfragment in overeenstemming met les-thema.  – De cursist maakt eindopdracht (zie tekst over de eindopdracht).

Opleiders

Robert van Hennik en Henk Bouman zijn als docenten voor deze cursus. Per cursusdag zijn deze twee opleiders aanwezig. Daarmee wordt het leerproces bevorderd middels werken in kleinere groepjes en maakt de cursist kennis met verschillende systemische stijlen.

Accreditatie

 • De Nederlandse Vereniging voor relatie- en gezinstherapie (NVRG) heeft deze opleiding geaccrediteerd en geregistreerd onder cursusnummer…………….
 • Deze cursus telt mee als een 60 uurs basiscursus in de route tot systeemtherapeut (zie voor meer informatie op de website van de NVRG).
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft deze opleiding geaccrediteerd voor 96 punten in de categorie scholing voor jeugd- en gezinsprofessionals. Het accreditatienummer is SKJ 211518
 • NIP / NVO heeft deze cursus geaccrediteerd onder nummer 460727 . K&J/OG opleiding – behandeling 48 punten, K&J/OG opleiding – diagnostiek 6 punten, K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 24 punten, K&J/OG opleiding – overige taken 6 punten, Eerstelijnspsychologie herregistratie 90 punten.

Aanmelding, start en kosten

Na aanmelding volgt een intakegesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden besproken alsmede wordt gecheckt of de cursist voldoet aan de hierboven genoemde eisen. Als dit gesprek voor beide partijen naar tevredenheid verloopt volgt inschrijving die definitief gemaakt wordt na betaling van het cursusgeld. 

 • Cursusprijs: € 1950, inclusief lunch
 • Door cursisten aan te schaffen literatuur:
  • Rober, P. (2019) Samen in gezinstherapie. Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk. Kalmthout. Pelkmans Pro
  • Van Lawick, J., Savenije, A. (2014). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Artikelen worden verstrekt via de website (www.leerhuiszhz.nl).  Deze worden in het draaiboek vermeld.
 • Deze cursus wordt zowel incompany aangeboden als bij voldoende aanmeldingen vanaf januari 2023