We beïnvloeden en worden beïnvloed. Reflecteren op deze wisselwerking is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot psychotherapeut en systeemtherapeut. Binnen leertherapie verwerven we meer inzicht hoe belangrijke anderen, gezins- en opvoedingscultuur bijdragen aan onze verbinding met anderen. Verhalen over gender, familiegeschiedenis, leven, overleven, adoptie, immigratie kunnen aan de orde komen. We leren zien hoe ze onze perspectieven op de ander en onszelf mede bepalen. Wanneer en waardoor worden we geraakt? Hoe is mijn levensverhaal van invloed op wat ik beleef?
In leertherapie onderzoeken we ervaringen. We geven woorden aan beleving en gevoel, we leren onderscheid maken tussen het perspectief van anderen en dat van onszelf. Verschillen zien, leren begrijpen en verdragen zijn thema’s die leidend zijn in leertherapie.
Leerhuis ZHZ biedt mogelijkheden voor leertherapie bij Pieter Coppoolse, John Robbemond en Wilco Kroon.
Wil je meer informatie of kennismaken onze NVRG en/of NVP erkende leertherapeuten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.