Ontstaan en missie

Leerhuis ZHZ ontstond in de zomer van 2016 op een terras in Dordrecht. Vanuit de gezamenlijke passie voor ons vak kwamen we op de gedachte om een regionaal opleidingscentrum voor systemische kijken en werken te starten. Sprekend over hoe het onderwijs er dan uit zou moeten zien kwamen we bij het concept leerhuis terecht. Naast kennisoverdracht wisselen docent en cursisten in een leerhuis met elkaar van gedachten over een thema. In dat interactieve proces van naar elkaar luisteren, elkaar bevragen en van elkaar verschillen ontstaan wederzijds inzicht en vorming.  Deze opvatting over onderwijs sluit nauw aan bij de systeemtheorie waarin de voortdurende wederzijdse beïnvloeding tussen mensen een centraal thema is. Onze naam Leerhuis ZHZ drukt daarmee meteen onze visie op onderwijs uit, waarbij ZHZ staat voor de inbedding van Leerhuis in Zuid-Holland Zuid. De meeste docenten van Leerhuis ZHZ wonen en werken in de regio Zuid-Holland zuid. Met het Leerhuis ZHZ willen we een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van systeemtheoretisch denken en werken in de diverse hupverleningspraktijken in de regio Zuid-Holland zuid (ZHZ). Nadrukkelijk zoeken we daarom ook aansluiting bij de vele hulpverleningsorganisaties die in onze regio actief zijn. Uiteraard is de regio geen begrenzing en staan we in de traditie van het leerhuis open voor iedereen die aan ons onderwijs wil deelnemen.

Het leerklimaat

Leerhuis ZHZ kenmerkt zich door verzorgen van degelijk onderwijs in een inspirerende relationele leeromgeving. In onze opleidingen en trainingen staan zijn wij voor hoogwaardig systeemtheoretisch onderwijs, waarin naast aandacht voor de persoon van de professional nadrukkelijk doelgericht wordt gewerkt aan de vereiste kennis, attitude en vaardigheden. Voor Leerhuis ZHZ is onderwijs ook op adem komen. In de drukte van onze dagelijkse praktijk is het van belang om af en toe enige afstand te nemen om met nieuwe inspiratie weer aan het werk te kunnen gaan. Een dergelijke ontspannen en inspirerende sfeer kenmerkt ons onderwijs en is zichtbaar in de accommodaties waarin we onze cursussen geven.