NVRG erkende specialistische cursus voor systeemtherapeuten (io):   Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische benaderingen in de  systeemtherapie   Euthopia en Leerhuis ZHZ organiseren voorjaar 2021 de specialistische cursus narratieve, oplossingsgerichte en dialogische benaderingen in de systeemtherapie.   Inhoud: In deze 6 daagse cursus (40u) maakt de cursist uitgebreid kennis met postmoderne paradigma en haar toepassingen in…
Meer informatie


NVRG erkende specialistische cursus voor systeemtherapeuten (io): Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische benaderingen in de systeemtherapie Euthopia en Leerhuis ZHZ organiseren najaar 2020 de specialistische cursus narratieve, oplossingsgerichte en dialogische benaderingen in de systeemtherapie. Inhoud: In deze 6 daagse cursus (40u) maakt de cursist uitgebreid kennis met postmoderne paradigma en haar toepassingen in het systemische werkveld.…
Meer informatie


Wil je graag met gezinnen, families en sociale netwerken aan de slag in de hulpverlening? Zoek je een praktijkgerichte opleiding waarbij je ook een degelijk stuk theoretische scholing krijgt? Past een leerklimaat waarin er aandacht is voor wie jij bent en waar jij werkt bij je? Dan is de opleiding tot systeemtherapeutisch werker wellicht wat…
Meer informatie


Goed nieuws: op 17 april 2020 heeft het Leerhuis CRKBO registratie voor onderwijsinstellingen verkregen! We zijn heel blij met deze mijlpaal in ons 3 jarig bestaan! Het CRKBO heeft de audit kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs afgenomen en geen tekortkomingen geconstateerd. Daarmee voldoen we aan alle CRKBO normen omtrent organisatie, docenten, voorlichting aan (aspirant) cursisten, contact,…
Meer informatie


Leerhuis ZHZ is dit voorjaar drie jaren onderweg. Naast het verzorgen van een aantal cursussen en opleidingen hebben we ook gewerkt aan de verdere verbetering van onze cooperatie. Een onderdeel daarvan is dat onze processen zo zijn ingericht dat we onzes inziens als cooperatie voldoen aan de eisen van het CRKBO en derhalve een audit…
Meer informatie


Nu we bijna drie jaren op weg zijn als Leerhuis ZHZ hebben we de Algemene Voorwaarden van Leerhuis ZHZ herzien en geijkt aan de praktijk die wij voeren. Bij dezen stellen we u daarvan in kennis. Op deze website kunt u de actuele Algemene Voorwaarden inzien.…
Meer informatie


Om Stw-ers (in opleiding) te inspireren en netwerken te bouwen organiseert Leerhuis ZHZ filmavonden. De eerste filmavond vond op ongeveer de warmste dag van het jaar plaats: 24 juli. Ondanks de warmte kwamen er een zo’n 25 mensen kijken naar een film over narratief werken met gezinnen. We kijken terug op een avond in een…
Meer informatie


Op onze nieuwe cursuslokatie voor wat kleinere groepen is de module verbindend kijken en werken gestart. In een ontspannen sfeer tijd nemen voor reflectie op ieders eigen hechtingsgeschiedenis en die van cliënten. Inzicht ontwikkelen in het ontstaan van vastlopende interactiepatronen die tussen hulpverleners en cliënten ontstaan. Samen ontdekken welke taal kan helpen om hier mee…
Meer informatie