Leerhuis ZHZ werkt waar mogelijk met CRKBO geregistreerde docenten. Op termijn wil zij als instelling ook CRKBO geregistreerd zijn. Hieronder stellen de opleiders van Leerhuis ZHZ zichzelf voor.


 • Adriana Venceslau de Melo

  Adriana Venceslau de Melo Door mijn migratie-ervaring en de vele contacten die ik, gedurende mijn leven, met mensen uit diverse culturen altijd onderhouden heb, ben ik gevoelig geworden voor wat verandering en vervreemding met iemand kan doen. Ik weet uit ervaring hoe het is om te pendelen tussen twee culturen en tegelijkertijd een nieuw leven op te bouwen in…
  Meer informatie

 • Henk Bouman

  Henk Bouman Hulpverlener zijn is een uitdagend en zinvol beroep. Er is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de zorg voor de positie van cliënten en dat is ook goed, want daar ligt ons bestaansrecht. Maar ik zie hulpverlening ook en in de eerste plaats als een ontmoeting tussen mensen. Daarin is wederkerigheid nodig om…
  Meer informatie

 • John Robbemond

  John Robbemond Mens zijn en mens worden doen we in relatie met anderen. In mijn professie als systeemtherapeut en psychotherapeut nemen relaties dan ook de belangrijkste plaats in. Psychologie helpt geen mensen. Wel de momenten van ontmoeting waarin we elkaar zien en vooral ook gezien weten. Dat maakt ons vak bijzonder en mooi. Zowel als therapeut, als…
  Meer informatie

 • Pieter Coppoolse

  Pieter Coppoolse Wat mij bezig houdt is hoe we als mens in onze verbondenheid met anderen, met onze geschiedenis, met onze cultuur, met onze verschillen, met onze mogelijkheden en beperkingen ontwikkelen, leren, afstemmen en samenleven.   In mijn vak als psychotherapeut, in mijn supervisorschap, in de opleidingen die ik verzorg, eigenlijk in alles wat me stimuleert en…
  Meer informatie

 • Steve Adeney

  Steve Adeney Het is op het ogenblik een overgangsfase in mijn leven. In 2018 bereikte ik de zogenaamde pensioengerechtigde leeftijd. Een begrip waarin een gelaagdheid aan betekenissen besloten ligt. Denk aan de strijd om een rechtvaardig bestaan van de arbeiders, zorg voor een menswaardig bestaan van ouderen, uitgerangeerd zijn, het “ Zwitserse levensgevoel” enz. In de systeemtherapie…
  Meer informatie

 • Wilco Kroon

  Wilco Kroon Ik voel me bevoorrecht met hulpvragers en hun naasten te mogen werken. Psychische problemen staan immers zelden op zichzelf en krijgen betekenis in relaties. In systeemtherapie worden die betekenissen verkend en uitgewisseld en wordt samen gezocht naar een helpend perspectief. Onderwijs en supervisie hebben voor mij ook zo’n dialogisch karakter. In contact met elkaar reflecteren,…
  Meer informatie