Systemisch werken in de POH-GGZ praktijk

een cursus waarin geleerd wordt om systemisch te kijken, te vragen en te interpreteren in de dagelijkse POH GGZ-praktijk.

De POH GGZ is en wordt geschoold in kennis over psychiatrische kenmerken, in het afnemen van klachtenvragenlijsten, e-health en het doen van kortdurende interventies.

Maar wanneer je met patienten werkt (zeker daar waar het kinderen en jongeren betreft) merk je dat deze manier van kijken regelmatig niet toereikend is om te komen tot een helpende aanpak. Dat is begrijpelijk want klachten staan in relatie tot de context waarin ze voorkomen. Denk aan het gezin, de partner, de familie, economische omstandigheden, de werkomgeving en sociale instanties als gemeentelijke overheid, woningcoöperaties, UWV, arbo-arts etc. Deze context heeft vaak een grote invloed op het ontstaan en de beleving van de klachten. Klachten geven vaak uitdrukking aan omstandigheden waarin geleefd en gewerkt wordt of aan relaties die er zijn of niet (meer) zijn.

Dat maakt het werk in de spreekkamer van POH GGZ boeiend maar soms ook ingewikkeld en complex. Het is belangrijk dat er voor deze complexiteit aandacht is.

Het leren kijken en bevragen van de context van klachten berust op systemische kennis en vaardigheden. Klachten bevragen en het belichten van aspecten die te maken hebben met de klachten (wie heeft er last, hoe worden de klachten verklaard, hoe wordt de cliëntenrelatie getaxeerd etc), vergroten de professionele mogelijkheden van de POH GGZ.

Systemische deskundigheid is daarom belangrijk voor de POH GGZ. Dat is de reden dat deze basiscursus wordt aangeboden: De cursus “Systemisch kijken, vragen en interpreteren in de POH GGZ praktijk” is gericht op praktijkondersteuners die meer willen leren over deze aspecten van hulpverlening en daarmee hun effectiviteit en werkplezier willen vergroten.