Bij de invoering van de Jeugdwet (2015) is bepaald dat HBO en WO professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorgsector geregistreerd moeten worden in het BIG- en/of in het SKJ register. Deze registers waarborgen de  kwaliteit van de jeugdzorg. Voor meer informatie: https://skjeugd.nl/professionals/