Hulpverlener zijn is een uitdagend en zinvol beroep. Er is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de zorg voor de positie van cliënten en dat is ook goed, want daar ligt ons bestaansrecht. Maar ik zie hulpverlening ook en in de eerste plaats als een ontmoeting tussen mensen. Daarin is wederkerigheid nodig om iets voor de ander te kunnen betekenen. Aandacht voor de hulpverleners zelf is daarom voor mij minstens zo relevant als aandacht voor de cliënt.  Ik vind het van belang dat wij, als hulpverleners, plezier beleven aan ons werk, ontspannen en energiek kunnen zijn. Zo zijn we, volgens mij ook meest effectief.

Leerhuis ZHZ is een plek waarin het doel van het onderwijs professionals helpt om nieuwe manieren van kijken en werken te ontdekken en te ontwikkelen. Manieren die bijdragen aan betere cliëntenzorg en meer werkplezier. Daar wil ik graag aan bijdragen.