NVRG erkende specialistische cursus voor systeemtherapeuten (io):

Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische benaderingen in de systeemtherapie

Euthopia en Leerhuis ZHZ organiseren najaar 2020 de specialistische cursus narratieve, oplossingsgerichte en dialogische benaderingen in de systeemtherapie.

Inhoud:
In deze 6 daagse cursus (40u) maakt de cursist uitgebreid kennis met postmoderne paradigma en haar toepassingen in het systemische werkveld. Het blok start met uitleg over het postmoderne paradigma en het sociaal constructionisme. Dit perspectief geeft een andere kijk op ons vak, de positionering van de therapeut en reflecting teams en het gezinstherapeutisch proces. Daarna is aandacht voor de theoretische concepten en interventies vanuit zowel het narratieve- als het oplossingsgerichte- en dialogische perspectief.
Het hele blok vormt het systemisch werken met gezinnen met (jonge) kinderen en pubers het toepassingsgebied voor deze benadering. Daarbij is kiezen we niet alleen verbale insteek en is er ruimte voor creatieve technieken die deze benaderingen kenmerken.

Sfeer:
Een cursus is in onze ogen een moment van op adem komen. Van enige afstand reflecteren op jezelf en op je vak, nieuwe inzichten en inspiraties opdoen voor ons dagelijkse werk. Deze opleiding vindt dan ook plaats in een dialogische sfeer: cursisten en docenten ontmoeten elkaar en wisselen met elkaar van gedachten over de aangeboden cursusinhoud. Er zal geoefend worden en er is volop ruimte voor rollenspellen en vragen vanuit de eigen behandelpraktijk. Elke cursusdag zal worden begeleid door twee docenten.

Opleiders:
Aan deze cursus zijn een vijftal opleiders verbonden: Robert van Hennik, Steve Adeney, John Robbemond, Bruno Hillewaere en Wilco Kroon. De laatste twee zijn voor deze cursus hoofdopleiders namens respectievelijk Euthopia en Leerhuis ZHZ.

Voor wie?
De cursus staat open voor mensen die de 120 uur basiscursus van de opleiding tot systeemtherapeut hebben gevolgd en zich middels deze cursus verder willen bekwamen en voor systeemtherapeuten die deze cursus als nascholing willen volgen.

Praktische zaken:
Deze cursus wordt in Dordrecht gegeven op 18 september, 2 en 16 oktober, 4 en 16 november en 3 december 2020. De cursus start om 9.30 en duurt tot 16.30 uur.

De kosten bedragen 1650 euro per deelnemer, waarbij het minimale aantal deelnemers 8 en het maximale aantal 15 deelnemers is. Deelnemers krijgen het grootste deel van de literatuur uitgereikt. Een deel moet zelf worden aangeschaft.

Aanmelden of informatie verkrijgen?
Neem contact op met Wilco Kroon: w.kroon@leerhuiszhz.nl