Het Big register staat voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg.  Het is een door de Nederlandse overheid ingesteld register om de kwaliteit in de zorg te organiseren en te controleren.  Aan de BIG registratie is daarom ook per beroepsgroep een tuchtrecht verbonden. Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Het BIG register  kan ook diploma’s erkennen van zorgverleners met een buitenlands diploma die in Nederland willen werken. Diploma’s van Gz-psychologen, psychotherapeuten, artsen, ortho-pedegogen, klinisch psychologen en psychiaters geven naast vele andere beroepsdiploma’s, recht op inschrijving in het BIG register.