De NVP is houder van het Register Supervisoren Psychotherapie. Met het register wil de vereniging waarborgen dat de in dit register ingeschreven psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen voldoende theoretisch onderlegd en praktisch ervaren zijn om op adequate wijze hun taak als supervisor psychotherapie te kunnen vervullen. Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters kunnen ingeschreven worden in het register.

Inschrijven in supervisorenregister

Voor inschrijving in het supervisorenregister is lidmaatschap van de NVP geen vereiste.