Systeemtheorie is een verzamelnaam voor psychologische theorieën die de interactie tussen mensen bestuderen en van waaruit methoden worden ontwikkeld om psychologische klachten te begrijpen en te behandelen. Binnen de systeemtheorie bestaan veel verschillende scholen enkele bekende daarvan zijn het structurele perspectief van Minuchin, de narratieve benadering van Epston en White, de communicatietheorie van Watzlawick en het intergenerationele perspectief van Nagy.