Goed nieuws: op 17 april 2020 heeft het Leerhuis CRKBO registratie voor onderwijsinstellingen verkregen! We zijn heel blij met deze mijlpaal in ons 3 jarig bestaan! Het CRKBO heeft de audit kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs afgenomen en geen tekortkomingen geconstateerd. Daarmee voldoen we aan alle CRKBO normen omtrent organisatie, docenten, voorlichting aan (aspirant) cursisten, contact, betalings- en leveringsvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling. De registratie is vier jaren geldig. Meer info over het CRKBO vindt u op: www.crkbo.nl