Nu we bijna drie jaren op weg zijn als Leerhuis ZHZ hebben we de Algemene Voorwaarden van Leerhuis ZHZ herzien en geijkt aan de praktijk die wij voeren. Bij dezen stellen we u daarvan in kennis. Op deze website kunt u de actuele Algemene Voorwaarden inzien.